Phương Uy

Ngồi vẽ thời gian

Truyện Phương Uy Ly quyết định vẽ chân dung cho thời gian vào những ngày sắp tận mùa. Cơn áp thấp tràn qua thị…