Quỳnh Iris de Prelle

Thơ Quỳnh Iris de Prelle

Song tử 22   Anh ở nơi ánh sáng                                              Em lùi lại phía sau phía mặt trời đầy băng nơi của những đám đông                                    …

tiếng việt (3)

Quỳnh Iris de Prelle   Ngồi cạnh tôi trong lớp môn kịch nói là bạn gái Iran một nghệ sỹ nổi tiếng bạn ấy…

tiếng việt (2)

Quỳnh Iris de Prelle Chết vô sở cầu vô sở cầu Yêu vô sở cầu vô sở cầu Hiện hữu vô sở cầu vô…

tiếng việt (1)

Quỳnh Iris de Prelle tưởng nhớ mùa vĩnh hằng   vết thương                màu nho tím tiếng việt               không thuộc địa đây không…