Thái Sinh

Chú Dưỡng và đội nhạc hiếu

Truyện Thái Sinh Chuyện tưởng đã xưa như trái đất mà té ra vẫn giàu tính thời sự, đẳng cấp bốn chấm không (4.0)….

Hồn không nhập mộ

Chuyện phiếm của Thái Sinh Ngày mẹ tôi còn sống đã kể lại câu chuyện mà mẹ tôi được nghe từ ngày còn nhỏ….

Người nhà quê

Tạp bút Thái Sinh Đầu năm, mời bạn đọc chút ký ức làng quê để nhớ tới vài kỷ niệm tỏ mờ nào đó…

Muôn thuở người ơi

Truyện Thái Sinh Câu chuyện hư hư thật thật về một vùng quê heo hút hoang sơ, vậy mà con người nơi ấy vẫn…

Trong cơn dông mùa hạ

Truyện Thái Sinh I. Thành ngồi xuống một tảng đá nhìn về bản bản Na Ngo chìm trong mờ mịt khói sương mà lòng…

Con sáo biết nói

Truyện Thái Sinh Năm học lớp hai, mẹ dẫn tôi về quê ngoại ăn giỗ. Cậu Tung cho tôi con sáo mới mọc lông…