Thái Sinh

Trong cơn dông mùa hạ

Truyện Thái Sinh I. Thành ngồi xuống một tảng đá nhìn về bản bản Na Ngo chìm trong mờ mịt khói sương mà lòng…

Con sáo biết nói

Truyện Thái Sinh Năm học lớp hai, mẹ dẫn tôi về quê ngoại ăn giỗ. Cậu Tung cho tôi con sáo mới mọc lông…