Thận Nhiên

Năm bài thơ của Richard Brautigan

Bản dịch của Connie Hoàng & Thận Nhiên Một tấm bưu thiếp từ Phố Tàu Người Tàu hút thuốc phiệntrong phòng tắm.Tất cả vào…

Của đất nước mình

Trích tiểu thuyết của Thận Nhiên Những trao truyền từ ông nội cho đứa cháu đích tôn, sức nặng vượt quá khả năng dung…

Chúng tôi xin lỗi

Thận Nhiên chúng tôi ngàn lần xin lỗi đã gởi giấy mời anh lên làm việc đã còng tay anh khi chưa có lệnh…

Vô tổ quốc

Thận Nhiên Nhiều anh chị em của tôi đang sống ở ngoài Việt Nam và không được, không thể về nước. Họ bị từ…

Thơ Thận Nhiên

kỷ vật lá cờ cũng có phận mệnh như con người mặt trận dân tộc giải phóng miền nam ra đời ở trong rừngcó…