Thường Quán

Virginia Woolf

Thường Quán Khi không thể thấy những chữ cuộn khum thân như những vòng khói tròn quanh tôi, tôi chìm trong tối tăm –…