Thụy Khuê

Trần Thiện Đạo, lần gặp cuối

Thụy Khuê Trần Thiện Đạo (21/4/1933 – 25.11.2017) Nhà văn, dịch giả Trần Thiện Đạo đã từ trần ngày 25/11/2017 tại Villejuif (Pháp) sau…