Thụy Khuê

Thầy Mạnh

Thụy Khuê Thế giới văn chương tuy bao la nhưng cũng giống như một xóm nhỏ, người viết thuộc lòng nhau. Thế giới phê…

Trần Thiện Đạo, lần gặp cuối

Thụy Khuê Trần Thiện Đạo (21/4/1933 – 25.11.2017) Nhà văn, dịch giả Trần Thiện Đạo đã từ trần ngày 25/11/2017 tại Villejuif (Pháp) sau…