Thy An

Thơ Thy An

TRÁI TIM HOÁ THẠCH   Mối tình anh – núi lửa Phun tro bụi đầy trời Nham thạch tơi bời mặt đất Trái tim…