Trà Đóa

Một cái chết hoàn hảo

Truyện Trà Đóa Văn Việt vừa nhận được bản thảo tập truyện Những kẻ khó thích nghi do nhà văn Trà Đóa gởi đến….