Trà Đóa

Ký ức về xứ Cà ra

Truyện Trà Đóa Có lần tôi được nghe một câu chuyện thú vị trong tiệc cưới của một khách hàng quen. Người kể là…

Một cái chết hoàn hảo

Truyện Trà Đóa Văn Việt vừa nhận được bản thảo tập truyện Những kẻ khó thích nghi do nhà văn Trà Đóa gởi đến….