Trần Duy Trung

Thơ Trần Duy Trung

MỘT BÀI THƠ TƯỞNG TƯỢNG những cỗ quan tài bay chật kín cả bầu trời tôi cố tưởng tượng để chúng không va vào…

Thơ Trần Duy Trung

Trần Duy Trung là tên thật. Hiện sinh sống và làm việc tại Nha Trang. PHỐI HỨNG TÔI đến anh Nguyễn Man Nhiên trong…