Trần Duy Trung

Thơ Trần Duy Trung

Trần Duy Trung là tên thật. Hiện sinh sống và làm việc tại Nha Trang. PHỐI HỨNG TÔI đến anh Nguyễn Man Nhiên trong…