Trần Duy Trung

Thơ Trần Duy Trung

MỖI KHẮC GIỜ THỰC TẠI [5]   Tôi muốn chạy về thật nhanh bên bục cửa cô gái của buổi chiều rực rỡ

Thơ Trần Duy Trung

Siêu thực Những ngôi mộ bay, những ngôi nhà bay những khu vườn bay người đàn ông bay, người đàn bà bay những đứa…

Thơ Trần Duy Trung

MỘT BÀI THƠ TƯỞNG TƯỢNG những cỗ quan tài bay chật kín cả bầu trời tôi cố tưởng tượng để chúng không va vào…

Thơ Trần Duy Trung

Trần Duy Trung là tên thật. Hiện sinh sống và làm việc tại Nha Trang. PHỐI HỨNG TÔI đến anh Nguyễn Man Nhiên trong…