Trần Quốc Toàn

Thơ Trần Quốc Toàn

KHẢ THỂ Ngày sẽ lạnh dần Bóng mây trôi qua khỏi núi Nốt nhạc giọt sương Năm ngón tay gầy ruỗng. Một người ngủ…