Trần Thanh Cảnh

Chân Nhân (kỳ 14)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh MƯỜI BỐN Hôm sau. Khang tập trung tất cả nam nhân, nữ tử cùng người giúp việc trong…

Chân Nhân (kỳ 13)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh MƯỜI BA Thày Bút ở Hà Nội về được vài hôm thì có tin triều hội cách tuột…

Chân Nhân (kỳ 12)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh MƯỜI HAI Câu chuyện của các Facebooker Việt Nam. Chuyện là sau chuyến đi Sài Gòn ra, thày…

Chân Nhân (kỳ 11)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh MƯỜI MỘT Từ dạo đi Sài Gòn về thày Bút bỗng dưng như thành một người khác. Thày…

Chân Nhân (kỳ 10)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh MƯỜI Chuyện của thày Bút kể về chuyến đi Sài Gòn. “Một buổi sáng sớm hè tháng tư…

Chân Nhân (kỳ 9)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh CHÍN Bọn đàn ông trong làng Cùng nói, số đàn bà qua tay thày Bút không biết bao…

Chân Nhân (kỳ 8)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh TÁM Chuyện của cô Diệu Hương, bán vải ở chợ Phùng Khắc Khoan. “Năm tôi tốt nghiệp đại…

Chân Nhân (kỳ 7)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh BẢY Con người không phải là một loài được tạo hóa ban cho nhiều ưu đãi nhất. Thế…

Chân Nhân (kỳ 6)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh SÁU Hồi thày Bút nổi lên thì cũng là lúc nhà nước ta bắt đầu đổi mới, mở…

Chân Nhân (kỳ 5)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh NĂM Năm 1983, sau năm năm bỏ đi Miền Nam, Bút trở về làng Cùng. Thế nhưng Bút…

Chân Nhân (kỳ 4)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh BỐN Phủ thờ mới của thày Bút khánh thành độ mươi năm nay. Phủ nằm ở ngoài rìa…

Chân Nhân (kỳ 3)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh BA Nhà thày Bút nguyên ở trong xóm Dâu. Sát cạnh nhà bà Hạnh Thục. Hai nhà vốn…

Chân Nhân (kỳ 2)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh HAI Làng Cùng là một làng cổ lớn nằm ở tít tận cuối phía nam vùng Kinh Bắc….

Chân Nhân (kỳ 1)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh Chân Nhân là tiểu thuyết mượn lịch sử như một hình thức giễu nhại để diễn đạt sự…