Từ Thức

Lénin, trí thức hay đồ tể?

Từ Thức Trong khi các nhà lãnh đạo Việt Nam, áo quần bảnh bao, đứng xếp hàng tưởng niệm Lénine (Lenin) và công đức…

Người đưa tin

Truyện Từ Thức Gã thiếu úy trẻ tuổi đứng trước căn nhà cuối hẻm, rút khăn lau mồ hôi bóng nhẫy chất dầu trên…

Một ngày rất lạ

Truyện Từ Thức Một buổi sáng Chủ nhật, nắng rực rỡ, trời xanh và sạch như thủy tinh, mát mẻ. Y xách chiếc xe…