Vân Phi

Thơ Vân Phi

Những ngày tay đói bàn tay (Tặng chị, dâu xóm nhà rầm (*) – Quy Nhơn) mỗi sớm dậy, chị nhìn về phía biển…