Vũ Lập Nhật

Thơ Vũ Lập Nhật

Khoảng cách giữa những bài thơ (1) một bài thơ nằm ở bên trái góc phòng, trước mặt tôi một bài thơ nằm ở…

Thơ Vũ Lập Nhật

Giờ sinh ra/ Giờ chết đi Tôi ghi lại giờ phút giây tôi vừa ăn xong quả quít cách đây năm phút hãy còn…