Vũ Tiến Lập

Thời gian. Thượng đế.

Tạp ghi của Vũ Tiến Lập Có phải chúng ta đi từ cõi sa mù này đến cõi sa mù khác, mà khoảng cách…