Vương Huy

Thơ Vương Huy

QUE DIÊM   Những ánh sáng khép dần Trên mặt Không khí rụng bao la