Vương Trí Nhàn

Nhật ký chiến tranh (kỳ 9)

Vương Trí Nhàn HÀ TĨNH – NGHỆ AN = THANH HÓA 26/8 Kỳ Thượng. Một cậu bộ đội nói với hai đứa trẻ từ…

Nhật ký chiến tranh (kỳ 8)

Vương Trí Nhàn 21/8 Cự Nẫm. Những buổi tối ở Quảng Bình, xe không hiểu ở đâu ra mà nhiều vậy. Những tiếng nói…

Nhật ký chiến tranh (kỳ 7)

Vương Trí Nhàn MIỀN TÂY QUẢNG BÌNH 15/8 Từ Quảng Bình về Hà Nội, ít ra sẽ mất 15 ngày. Bằng thời gian một…

Nhật ký chiến tranh (kỳ 6)

Vương Trí Nhàn 14/7 Về T.70. Có lệnh quay ra. Từ vương quốc của hoang dại, bọn tôi sẽ trở lại vương quốc của…

Nhật ký chiến tranh (kỳ 5)

Vương Trí Nhàn 2/7 Một làng 16 nữ, có 4 nam thanh niên. Một tay vợ nguỵ quyền bảo tôi không thấy Mỹ đâu….

Nhật ký chiến tranh (kỳ 4)

Vương Trí Nhàn 17/6 Dừng lại ở ven sông Ba Lòng. Xế trước cửa ngoài, là con đường tăng. Dân chạy qua hớt hải….

Nhật ký chiến tranh (kỳ 3)

Vương Trí Nhàn 14/6 3 thứ nhiều nhất ở Quảng Trị: 1. dây thép gai, dây thép rào cả trong nhà rào cả mả…

Nhật ký chiến tranh (kỳ 2)

Vương Trí Nhàn THANH HÓA – HÀ TĨNH- QUẢNG BÌNH 25/5 Trên những con đường Khu 4. Đường vào Nam. Nắng hè, đường vắng…

Nhật ký chiến tranh (kỳ 1)

NHẬT KÝ CHIẾN TRANH HÀ NỘI – QUẢNG TRỊ – HÀ NỘI 1972-1975 Vương Trí Nhàn Vương Trí Nhàn là một trong số những…