W. H. Auden

W. H. Auden: Bảo tàng Mỹ thuật

Nguyễn Đức Tùng dịch và giới thiệu Wystan Hugh Auden (1907-1973) được xem là một nhà thơ với kỹ thuật bậc thầy, có thể…

Chùm thơ W. H. Auden

W. H. Auden (Wystan Hugh Auden) là một trong những gương mặt thơ ca Mỹ lớn nhất thế kỷ 20. Tác giả của hơn…