Th?o lu?n “V?n ch??ng ?? làm gì?” (6): T? li?u cho bài c?a anh Hà S? Phu

Hong D?ng

Bi Ngh? g sau s? phn ly trong V?n ?on V?n Vi?t? c?a anh H S? Phu g?i nhi?u v?n ?? v c?n ph?i th?o lu?n nghim tc. Chuy?n l lu?n, xin h?n m?t d?p khc. ? ?y ti ch? xin gp ki?n v? t? li?u.

Anh ni: C ki?n V?n Vi?t khng lm Chnh tr? nn ti xin ni r thm v? quan h? gi?a V?n h?c v Chnh tr?. Ngay trong bi m? ??u cho cu?c th?o lu?n V?n ch??ng ?? lm g?, anh Nguyn Ng?c ni r: V?i t? cch cng dn, lu nay cc thnh vin V?n ?on ch?a bao gi? v?ng m?t trong cc cu?c ??u tranh x h?i c?n thi?t. Song ??ng th?i h? bi?t s? m?nh to l?n v su xa c?a h? l ?i?u g ? lu di v c?n b?n h?n nhi?u: gp ph?n cho s? giu c, trong lnh, thanh s?ch, cho s? ph?c h?i nhn cch Vi?t ? b? bao nhiu th? l thuy?t (v c? th?c hnh) nhi?u lo?n tn ph bao nhiu n?m nay. Nh? th?, v?i t? cch l t? ch?c, V?n Vi?t khng ph?i l m?t t? ch?c chnh tr?. Th? thi. Cn th?c t? bi v? ??ng trn V?n Vi?t, xin anh ki?m tra V?n Vi?t c ph?i l tr??ng h?p Tr th?c m xa lnh Chnh tr? chnh l ??u hng Chnh tr?, ?ng h? ci Chnh tr? hi?n hnh m?t cch gi?u m?t m thi nh? anh vi?t khng. N?u V?n Vi?t ??u hng, th li?u Ban Tuyn Gio c ra ch? th? lo?i t?t c? cc nh v?n tham gia Ban V?n ??ng thnh l?p V?n ?on ??c l?p Vi?t Nam ra kh?i sch gio khoa hay khng?

Anh ch trch V?n Vi?t ch? tr??ng Thot Trung l thot b?ng V?n ha. Ti ngh? anh khng ??c k? bi v? trn V?n Vi?t. Ch?a bao gi? V?n Vi?t ch? tr??ng nh? v?y. Ngay t? bi m? ??u m?i g?i cc b?c th?c gi? tham gia th?o lu?n, V?n Vi?t ? xc ??nh ch? ?? r?t r l Thot Trung v? V?n ha (http://vanviet.info/thao-luan/moi-tham-gia-thao-luan-chu-de-thoat-trung-ve-van-hoa/). Cu?c th?o lu?n ? ??ng t?ng c?ng 27 bi (xin xem ???ng d?n ? d??i). V? ch? khng ph?i b?ng, th?a anh. L? no “Thot Trung v? V?n ha l ??ng ngh?a v?i Thot Trung l thot b?ng V?n ha?

Ti hi?u anh khi anh vi?t: V?n Vi?t ? lm ???c nhi?u vi?c t?t, nh?ng v yu m?n v k? v?ng nn ti mu?n gp ?? V?n Vi?t ?p ?ng t?t h?n ?i?u k? v?ng ?y. V v th?, ti vi?t bi ny. ?? chng ta hi?u nhau. ?? b?n ??c khng hi?u nh?m.

1. http://vanviet.info/thao-luan/gia-tu-nen-van-hoa-quy-lay/

2. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-2-nhan-dien-ro-hon-tinh-chat-cua-chu-nghia-banh-truong-thoi-hien-dai/

3. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-3/

4. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-4-nhan-viet-nhan-cach-giao-ly-viet-toc/

5. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-3-ngon-tinh-trung-quoc-da-bao-hoa/

6. http://vanviet.info/van-de-hom-nay/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-6-viet-nam-mot-so-phan-nghiet-nga/

7. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-7-do%cc%89i-ten-da%cc%89ng-truoc-het-de%cc%89-thoat-trung/

8. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-8-sao-lai-di-hoc-ke-thu-tham-khao/

9. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-9-thoat-trung-hay-thoat-mac-lenin/

10. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-10-muon-thoat-trung-phai-trung-thuc/

11. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-10-thoat-trung/

12. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-12-thoat-trung-la-mot-doi-hoi-tat-yeu/

13. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-13-giu-gin-va-phat-trien-nen-van-hoa-dan-toc-voi-7-chu-quoc/

14. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-14-suc-manh-cua-hoa-binh-va-nhung-goi-y-cho-viet-nam/

15. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-14-trung-quoc-muon-gi/

16. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-14-thoat-trung-hay-thoat-chinh-ta/

17. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-17-thoat-trung-ve-van-hoa-noi-den-cung-la-thoat-y-thuc-he-doc-tai-ma-doc-tai-thi-ky-van-hoa/

18. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-18-tu-nen-van-hoa-quy-lay-den-van-hoa-thao-dan/

19. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-19-viet-nam-co-co-hoi-thoat-trung-khong/

20. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-20-thoat-trung-la-thoat-cai-gi/

21. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-21-xam-lang-van-hoa/

22. http://vanviet.info/thao-luan/tai-sao-hai-trieu-dai-ly-tran-lai-dat-duoc-su-thinh-vuong/

23. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-23-voi-tinh-than-anh-moi-hay-tinh-than-dan-chu-cua-lang-viet-xua/

24. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-24-co-nen-dat-van-de-thoat-trung/

25. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thoat-trung-ve-van-hoa-25-tham-khao-china-nhung-gia-tri-moi-trong-mot-xa-hoi-dang-thay-doi/

26. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thot-trung-ve-van-ho-26-tham-khao-china-nhung-gi-tri-moi-trong-mot-x-hoi-dang-thay-doi/

27. http://vanviet.info/thao-luan/thao-luan-thot-trung-ve-van-ho-27-thot-trung-mot-thch-do-lich-su/

Comments are closed.