Hội đồng chuột và nhà hát giao hưởng

Trần Hoàng Phố

Họ xây một cái nhà hát giao hưởng khổng lồ
Một ngàn năm trăm tỷ
Để hát nghêu ngao
trên máu và nước mắt dân oan
Và tiền thuế của dân được ném đi
còn hơn là rác
Ôi cái Hội đồng chuột
tuyệt vời trí tuệ vô sản anh minh
và vở bi hài tởm lợm

Họ xây
như từng xây tượng đài
quảng trường hoành tráng
Cái dân vô sản
chấm mút học đòi làm sang

Họ học đòi văn minh thế giới
Trong khi thành phố mưa ngập như sông
Kẹt xe và ô nhiễm không thở được
Bệnh viện thì chật và quá tải hơn một cái chợ
và trường học thì mỗi năm lại càng thiếu lớn
Ôi Hội đồng chuột tuyệt vời sáng suốt
Và cái lũ cướp đêm lẫn ngày có khuôn dấu đỏ
Có dùi cui còng sắt hợp pháp hung hăng
trên máu nước mắt tiếng rên xiết dân oan

Họ rất có tài vẽ vời dự án khủng
Và cũng rất tài phù phép cướp đất dân oan
Họ cũng rất quyết tâm
ngàn lần quyết tâm
Không nghe không thấy
Tiếng kêu than rên xiết dân oan

Và cũng ngàn lần quyết tâm nhận lại quả
Mười hai mươi ba mươi phần trăm
Quan sống bằng gì
Chắc chắn không phải bằng nước lã
Chỉ xin chấm mút phần lại quả
Cũng vì dân vì nước đầu môi
Ôi cái lũ quan tham anh minh
và Hội đồng chuột tuyệt vời
Trên máu nước mắt và tiếng rên xiết dân oan

Họ sẽ xây nhà hát giao hưởng khổng lồ
Trong khi ông trùm kiến tạo
Vùa nghe nhạc văn minh vừa phe phẩy quạt như cái anh rồ
Bên trời tây
bên cái xứ dã man tư bản đang đành đạch giãy chết

Nhà hát giao hưởng khổng lồ
Đang cất lên bè trầm dân oan
Và bè cao vút như một lời tố cáo
Dứt khoát và đanh thép
Tố cáo bọn chồn cáo thành tinh
cái lũ vô lại quan tham

Comments are closed.