Hồng Kông!!!

NP Phan

Chúng đã cày nát khuôn mặt tự do
Chúng đã hỏa thiêu nền dân chủ
Chúng là lũ mặt người dạ thú
Là quỷ đội lốt người

Hồng Kông quằn quại
Hồng Kông rên siết
Hồng Kông máu đổ
Hồng Kông chất ngất oán thù

Nếu tôi không lên tiếng
Nếu anh không lên tiếng
Nếu chúng ta không lên tiếng
Thì ai sẽ lên tiếng
Khi chính chúng ta sẽ là nạn nhân?

“Nhân loại ơi, hãy cảnh giác!”
Hãy nhớ lời Julius Fucik!
Hồng Kông sẽ trở thành tượng đài bất tử
Cho những đời sau!

Comments are closed.