Khóc người cố tri

Trần Hoàng Phố

Khóc Nguyễn Trọng Tạo

Bên trời cũ bóng người đi
Chân trời sao tím nỗi nhớ thương
Bên này trần gian bên kia đã là mây trắng
Con sông quê khóc lặng một khoảnh trời cố hương

Người về bên ngày cổ tích
Hát đồng dao với cát bụi cuộc đời
Nhân dân chỉ là sương là khói
Cho ai mượn gió qua cầu
Bên làng quan họ đã bể dâu
Bên ngọn tình sầu cỏ xanh trăm năm
Người đã về bên kia giấc mộng
Ngàn năm như đã nhúng
trong mấy nước mắt chiêm bao

Không có mô tả ảnh.

Tranh Đinh Trường Chinh

Comments are closed.