Một nén nhang cho lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Bùi Chí Vinh

Tôi không biết gì nhiều về ông
Nghe đồn ông là một trong những người lính Vệ Quốc đầu tiên thời kháng Pháp
Nghe đồn ông cùng với Bảy Trấn “Chợ Đệm quê tôi” tung hoành khắp Đông Tây Nam Bắc
Trước khi làm Đại sứ Việt Cộng tại nước Trung Cộng láng giềng

Nhưng ông không thích câu “sinh vi tướng, tử vi thần”
Câu thành ngữ sặc sụa nòi Hán hóa
Ông cũng không thích làm con rắn lột da sống đời vương giả
Như đám quan chức về hưu buôn địa ốc, bán thánh thần

Ông chọn con đường đứng về phía nhân dân
Kể từ đó tôi không cần lời đồn nào hết
Hơn 100 tuổi ông vẫn thèm múa đại đao như Lý Thường Kiệt
Thèm phá Tống bình Chiêm đánh đuổi giặc Tàu

Ai đã rành bọn bành trướng bá quyền hơn được ông đâu
Ông từng nếm mùi Mao Trạch Đông, biết tẩy Đặng Tiểu Binh trong trứng nước
Là vị Đại sứ đầu tiên, khứu giác ông đánh hơi mùi xâm lược
Trò hề bán nước ở Hội Nghị Thành Đô đã có từ thuở Mã Viện dựng cột đồng

Bây giờ tôi bắt đầu hiểu về ông
Người đã từng đứng mũi chịu sào cùng với đồng bào thề không đội trời chung với giặc
Khi tôi hiểu được ông cũng là lúc ông xa lìa trái đất
Giọt lệ thành nén nhang kính viếng lão anh hùng…
26-12-2019
BCV

Nguồn: FB Bùi Chí Vinh

Comments are closed.