NĂM CỬA Ô

               Phan Đắc Lữ

 

              phan-dac-lu-001_thumbThăng Long

               Hà Nội

               Có năm cửa ô

               Như năm cánh sao

               Như năm ngón tay xòe ra

               Ôm ấp Thủ đô.

 

             Từ năm cửa ô

             Đã bao lần xuất kích

             Những đại đoàn quân

             Phương Bắc bình Ngô

             Phương Nam mở mang bờ cõi.

 

            Từ năm cửa ô

            Đón mừng

            Những đoàn quân chiến thắng trở về

           Vang khúc khải hoàn ca!

 

           Ô Đông Mác

          Ô Chợ Dừa

          Ô Cầu Dền

          Và ô Cầu Giấy

        Những cao ốc nghênh ngang

        Đè lên nghẽn lối

        Dấu tích xưa còn lại những cái tên

        Rồi sẽ chìm vào lãng quên!

 

       Hà Nội bây giờ

       Chỉ còn lại một cửa ô

       Ô Quan Chưởng trừng trừng ánh mắt

       Thao thức nhìn qua phương Bắc

       Ngày đêm canh gác Thủ đô.

 

       Không biết từ bao giờ

       Ai đã đem vôi vữa xi-măng

       Trét bôi nham nhở?

       Như vải sô vá chằm manh áo lụa

      Như cụ già điểm tô son phấn.

 

      Tuổi ngàn năm

      Giờ hóa tuổi lên mười!

 

      Hà Nội tháng 3 năm 2012

                         

     

                         

        

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.