Ngẫu hứng

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

 

Bỗng nhiên nhớ một ý thơ của ai…

Xót xa những chân trời không có cánh chim bay

Càng xót xa những cánh chim bay quẩn

Trong khu vườn nhân tạo lưới giăng vây

Những con chim ríu ran hót

Mê say

Mê say

Và mê say

Không còn chân trời xa vẫy gọi

Những con chim hài lòng với khu vườn

Một ngày hài lòng

Một tháng hài lòng

Một đời hài lòng

Những con chim tuyệt tự

Khu vườn trống rỗng

Những con chim máy thay vào

Những cái đập cánh được lập trình

Những đường bay được lập trình

Và tiếng hót cũng được lập trình

Chim robot tiếng nghe xem chừng lấn át

Giả tiếng chim nhai nhái tiếng quỷ ma

Hình như còn giả cả tiếng người

Những khu vườn vây lưới

Bầy chim

Những khu vườn

Và bầy chim thiếu chân trời…

Comments are closed.