Nghìn thu từ độ

Trịnh Y Thư


1.

Giật mình tiếng khánh nhẹ khua
    ngẩn ngơ chiếc lá chuyển mùa bay sang
    duềnh quyên bóng động hai hàng
    nghìn thu từ độ vẫn bàng hoàng trôi.

2.

Nghe trong cô quạnh tiếng mưa
    rơi thầm vào những bến bờ mù tăm
    rừng xưa lỡ hẹn trăm năm
    ngoảnh trông mộ chí chỗ nằm mộng dư.

3.

Chỗ sâu có vũng nước xanh
    hai đầu khuya trắng vin cành trộm xem
    từ khi nhặt được bóng em
    tôi đêm áo trắng dưới rèm ngủ quên.
   

4.

Trông ra bờ bụi cồn sương
    từ trong cô tịch cuối đường vô âm
    đòng đòng một dải mưa dầm
    đau đau vạt cỏ âm thầm nước non.

5.

Trăng ma mộ khép ơ hờ
    biển xanh đi biệt biết giờ nơi nao
    từ đây cất một tiếng chào
    vọng về cõi ấy đi vào nghìn thu.

Comments are closed.