Người lựa chết cho chúng tôi thực sống – Thơ Bùi Minh Quốc

Tu_thieu_truoc_cong_Dinh_Doc_Lap_ngay_2352014mp4_snapshot_0045_20140523_172358

Giữa ngặt nghèo vận nước

vụt sáng lên ngọn đuốc

Tuyết Mai! (*)

 

Người tự quyết hoá mình làm đuốc

cho tôi thêm sáng mắt vững lòng

cho tất cả những ai Việt Nam

tất cả những ai khát sống hiên ngang

chung đường dấn bước

lên một tầm đời cao rộng

 

Người lựa chết cho chúng tôi thực sống

trên một tầm đời cao rộng.

 

Đà Lạt 25.05.2014

 

Tác giả gửi Văn Việt.

(*) Bà Lê Thị Tuyết Mai, 67 tuổi, tự thiêu trước cổng chính Dinh Thống Nhất sáng ngày 23/5/2014, để lại lời tuyệt mệnh bày tỏ tâm nguyện mong toàn dân đoàn kết chống Trung Quốc xâm lược (Văn Việt).

Comments are closed.