NHẬT CHIÊU – THƠ TƯỢNG QUẺ

(Từ quẻ thứ mười bảy đến quẻ thứ hai mươi bốn)

 

17. sấm động dưới hồ

 

 

 

clip_image002

 

quẻ tùy (đi theo)

 


 

 

 

 

 

 

tiếng nước xao

 

trong hồ động

 

nhịp mùa trong nước và trăng

 

bước thầm của bóng thời gian

 

thời để yêu

 

thời quay quắt

 

thời để chết

 

thời bình an

 

chiếu lên gương mặt của nàng

 

 


 

 

18. đường gió núi ngăn

 

 

 

clip_image004

 

quẻ cổ (cứu vãn)

 


 

 

 

 

 

 

núi chặn đường đi của gió

 

gió đi đâu

 

ý về đâu

 

gió sẽ dừng

 

ý sẽ ngưng

 

sửa sang ngôi nhà xiêu đổ

 

cứu vớt những linh hồn xưa

 

cứu thực tại

 

cùng cơn mơ

 

 


 

 

19. dưới đất là hồ

 

 

 

clip_image006

 

quẻ lâm (đến lúc)

 


 

 

 

 

 

 

dưới lòng đất

 

như nàng đến

 

đây người đón

 

bờ cát trắng

 

 

một ao hồ

 

giữa rừng mơ

 

nọ người chờ

 

ngàn sóng xô

 

và khi bóng nàng thoáng hiện

 

không gian cũng hóa ra hồ

 

 


 

 

20. gió tràn lên đất

 

 

clip_image008

 

quẻ quán (nhìn thấu)

 


 

 

 

 

 

 

khi gió tràn lên mặt đất

 

như hơi thở của người tình

 

ngày phơi phới

 

thấy thì thầm

 

nghe long lanh

 

đất rung mình

 

lòng mông mênh

 

dưới lá cỏ

 

trong mắt huyền

 

đón gió lên

 

 


 

 

21. chớp lóe sấm rền

 

 

 

clip_image010

 

quẻ phệ hạp (xuyên thấm)

 


 

 

 

 

 

 

chớp lóe tình như bất ngờ

 

và sấm dậy

 

mùa phiêu du

 

đó là khi nàng đón nhận

 

vào trong nàng

 

đêm thơ dại

 

 

một làn sóng

 

đêm vỡ bờ

 

khi giọt mưa tình còn nóng

 

 


 

 

22. chân núi lửa ngời

 

 

 

clip_image012

 

quẻ bí (trang sức)

 


 

 

 

 

 

 

dưới chân núi lửa chiếu ngời

 

nàng đơn sơ

 

khi nắng tỏa

 

như ánh lửa

 

trên môi cười

 

đôi mắt như sương thấm ướt

 

từ vĩnh cửu

 

 

vào pha phôi

 

là khi núi rạng niềm vui

 


 

 

23. núi cũng rơi

 

 

 

clip_image014

 

quẻ bác (tiêu mòn)

 


 

 

 

 

 

 

còn chiếc cây mùa đông ấy

 

lá rơi rụng

 

thời hao gầy

 

mùa sương mù

 

mùa nắng tắt

 

và núi cũng

 

thời rụng rơi

 

cành tả tơi

 

mùa cỏ áy

 

mùa pha phôi

 

có khi rơi

 

 


 

 

24. sấm trong lòng đất

 

 

 

clip_image016

 

quẻ phục (quay về)

 


 

 

 

 

 

 

đưa bóng mình

 

đưa bóng mình

 

đưa bóng mình

 

rồi một ngày

 

đưa chiếc bóng

 

 

đến chân trời

 

lên chóp núi

 

ra xa khơi

 

quay bước lại

 

về tinh khôi

cười vang trong cuộc quy hồi

 

Comments are closed.