Nhật Chiêu – Thơ tượng quẻ

 (Từ quẻ thứ bốn mươi mốt đến quẻ thứ bốn mươi tám)

 

41. bóng núi trong hồ

 

 

 

clip_image002[4]

 

quẻ tổn (hao tổn)

 


 

 

 

 

 

 

khi chàng nghiêng xuống cô gái

 

như bóng núi

 

người thứ ba

 

một cái bóng

 

trườn lên hồ

 

ôi kẻ lạ

 

không có hồ

 

tặng vật cho nàng óng ả

 

hồ soi bóng núi như mơ

 

 


 

 

42. gió nổi sấm rền

 

 

 

clip_image004[4]

 

quẻ ích (gia tăng)

 


 

 

 

 

 

 

chẳng cần biết cho hay nhận

 

vẫn là tình gió và sấm

 

khi sấm động

 

và gió nổi

 

trong thinh không

 

thì gió lên

 

vang sấm rền

 

cùng hát xướng

 

mê man đùa với mông mênh

 

 


 

 

43. đầm nước và trời

 

 

 

clip_image006[4]

 

quẻ quải (quyết đoán)

 


 

 

 

 

 

 

con đường ấy

 

nước rẽ đôi

 

và nước dâng lên ngập trời

 

người đang đứng giữa hai lối

 

chọn làm sao du tử ơi

 

lối đi nào cũng mòn thôi

 

sao không mở ra đường mới

 

 


 

 

44. trời lộng gió

 

 

 

clip_image008[4]

 

quẻ cấu (tao ngộ)

 


 

 

 

 

 

 

người con gái ấy là gió

 

không có gì ràng buộc nàng

 

đôi vú nghiền anh ngạt thở

 

môi hồng ngậm rã hồn anh

 

vô tâm nàng đi nàng hát

 

vô song anh

 

bất tuyệt nàng

 

 


 

 

45. đầm và đất

 

 

clip_image010[4]

 

quẻ tụy (hội tụ)

 


 

 

 

 

 

 

hỡi ao đầm

 

nơi nước tụ

 

nơi nối mặt đất với trời

 

cái thoáng qua và vĩnh cửu

 

hỡi ao đầm

 

thần tiên đi

 

trong bơ vơ

 

nơi chia phôi

 

người ở lại

 

tụ hội đời

 

 


 

 

46. trong đất cây mọc

 

 

 

clip_image012[4]

 

quẻ thăng (lên cao)

 


 

 

 

 

 

 

trong lòng đất

 

điệu ca thầm

 

trong lòng đất

 

có mầm cây

 

không ai hay

 

có rừng cây

 

như có mùa xuân trong đất

 

như có mùa thu trong mây

 

đời mọc lên

 

 

dâng nắng đầy

 


 

 

47. đầm cạn nước

 

 

 

 

clip_image014[4]

 

quẻ khốn (khốn cùng)

 


 

 

 

 

 

 

nước trong đầm

 

chảy đi đâu

 

đầm như chưa từng sóng sánh

 

nằm ôm khô cạn mà đau

 

và cây xanh

 

bị vây khốn

 

rũ rượi tan hương nát màu

 

những bông hoa

 

lặn về đâu

 


 

 

48. giếng nước thả gàu

 

 

 

clip_image016[4]

 

quẻ tỉnh (giếng nước)

 


 

 

 

 

 

 

trong thôn ấp

 

giếng nước sâu

 

giếng không thể nào dời chuyển

 

đến với giếng

 

thì buông gàu

 

có bao nhiêu người còn khát

 

gàu nước sẽ chuyền cho nhau

 

trong hồn ai

 

giếng lại trào

 

 

Comments are closed.