Nụ hôn Hongkong

Nguyễn Viện

Hãy hôn em cho dù chúng ta phải mang mặt nạ
Khoảng cách của tình yêu có thể đo bằng cái chết
Cho dù thế, hãy hôn em

Chúng ta chỉ sống một lần
Nỗi oan khiên của thế giới của văn minh của phẩm giá
Dưới chân chúng ta, mặt đất rung chuyển và con người ngã xuống
Cho dù thế, cứ hôn em
Hongkong không khóc vì nô lệ
Con đường chúng ta vẫn đi ngày mai có thể khác
Ngôi nhà chúng ta vẫn ở ngày mai có thể mất
Nhưng dù thế, hãy hôn em
Và ôm em thật chặt
Quê hương chúng ta đang cháy
Và hơi cay và nước bẩn màu xanh và dùi cui súng đạn
Và những cái chết của bạn bè chúng ta
Sự mất tích của lòng nhân ái
Hãy hôn em trên sự đổ vỡ này
Hãy hôn em đắm say cho dù chúng ta đang tan biến
Hãy hôn em cho dù không có bất cứ sự có mặt nào của con người
Hãy hôn em. Hãy hôn em.

20/11/2019

Comments are closed.