Thiên An môn

Đặng Tiến (Thái Nguyên)


Thiên An môn,

Thiên An môn,

Đỏ ngòm máu,

Mùi khói súng trộn lẫn mùi thịt người chín tái

Xe tăng nghiến răng như tiếng hổ báo gầm gừ

Giọng ca sắt máu của nữ ca công văn nghệ quân giải phóng

Hình như mang giai điệu quốc ca

Thiên An môn,

Cửa Trời bình yên hóa thành cửa địa ngục

Cửa địa ngục đỏ gắt

Cửa địa ngục đen ngòm

Quỷ giương mắt bé tí gườm gườm trơ lì

Quỷ dữ

Thiên An môn cửa địa ngục

Thiên An môn cửa địa ngục

Thiên An môn cửa địa ngục

Đen ngòm

Thế giới văn minh có thể dửng dưng

Loài người văn minh có thể dửng dưng

Thiên An môn vết nhơ hằn trên mặt

Thiên An môn quả đắng lửng lơ treo

Loài người văn minh có thấy mình có tội

Thiên An môn lời cảnh tỉnh đắng cay

Thiên An môn nghìn lời oán trách

Thiên An môn nghìn lời căm giận

Thiên An môn tiếng búa đóng quan tài

Người chết thì đã chết rồi thịt xương thành cát bụi

Lời rủa nguyền uất kết khắp thế gian

Thiên An môn

Thiên An môn

Ngày bạo chúa suy tàn

Thiên An môn chỉ thấy đá và đá

Lạnh lùng

Không một cánh chim đáp xuống

Thiên An môn sạch làu làu

Không mảy may sự sống

Quỷ mắt một mí gườm gườm

Quỷ mặt nục nạc gườm gườm

Máu đỏ gắt

Xích xe tăng nghiến răng dã thú

Giọng nữ cao như tiếng xé vải mua vui

Thiên An Môn, nhầy nhụa thịt người

Thiên An Môn, tượng Nữ Thần Tự do dựng vội

Thiên An Môn, Thần Công Lí đui mù

Thiên An Môn bạo chúa thao diễn quyền chém giết

Thiên An Môn… tôi nhớ huyền thoại cổ xưa

Bà Nữ Oa sinh ra một bọc

Toàn những mẩu thịt bầy nhầy

Vung tay nữ thần rải khắp cõi Trung Nguyên

Hai tiếng đồng bào từ đấy

Thiên An môn, cái bọc vĩ đại

Thịt muôn dân cùng hòa trộn nước rửa đường

Trộn cùng đạn súng bộ binh bắn thẳng

Trộn cùng hơi lựu đạn cay

Trung Cộng trời tru đất triệt

Thiên An Môn nếu thêm một lần

Trái đất này, nhân loại này đáng hủy diệt một lần

Thiên An Môn

Thiên An Môn

Âm vang từ địa ngục

Từ địa ngục.

Comments are closed.