Th? Hoàng H?ng

NH?NG V?N TH? T?NG B?N B (1)

Hong H?ng

Th? Vn l ho? s? ??u tin l b?n ch c?t c?a ti. Ti g?p anh khi v? H?i Phng d?y h?c n?m 1965, sinh ho?t H?i V?n ngh? thnh ph?. Anh ph? trch M? thu?t c?a H?i, t? m?t ngh? nhn s?n mi c ch t? h?c r?t cao, thnh ho? s? sng tc c uy tn. Anh mua t?t c? sch m? thu?t c th? mua ? hi?u sch qu?c doanh, ch? bn sch l m?t thi?u ph? nui con ??n thn c v? ??p bu?n b ?n ginh ?u tin s? 1 cho anh. R?t nhi?u sch ti?ng Php. V ci duyn t? ?: ti t? tr??ng c?p ba An D??ng ph? R?, ??p xe v? nh anh ?n ? m?i cu?i tu?n v d?ch h?t kho sch Php cho anh. Thnh ra hai ng??i cng h?c l?ch s? m? thu?t th? gi?i qua sch su?t bao n?m! Tnh b?n su s?c ko di ngay c? sau khi ti v? H N?i 1973 v vo Si Gn 1977, cho ??n khi anh qua ??i v ti?u ???ng bi?n ch?ng n?m 2001.

H?a s? Th? Vn

C?ng ? ngi nh nh? trong ng nh? ph? C?u ??t c?a anh, ti lm quen v?i nhi?u ho? s?, trong ? c L?u Cng Nhn. Ngi nh ghi bao k? ni?m tnh b?n, tnh ngh? thu?t th?m thi?t th?i trai tr?.

Con trai anh, ??a b bi mu ngu?ch ngo?c trong cu th? cu?i, sau thnh ho? s? trnh by bo H?i Phng. 

***

NGI NH H?A S?

T?ng Th? Vn

I

Ti ng su

N?ng v ti?ng ??ng.

Ng??i h?a s? c?i tr?n.

Mu s?c trong tranh nh? chm bng

Ko anh bay ln

Nh?ng n?ng qu, v anh t?t b?ng

V ti th?y anh b?i

Gi?a nh?ng b? t??ng g?p khc.

Qua chi?u dy thnh ph?

Anh c?m th?y bi?n kh?i

Qua chi?u dy ??i ng??i

C th? l hnh minh h?a

Tranh Th? Vn

II

Hoa cc vng x ??t

Nh? g mi ng? trong m?a

G tr?ng trn t??ng ?nh nhau

Lng mu bay le ch?ng v?ng

Cy vng ch?a k?p cao

? theo ma r?ng l

B?n ti n?ng n?, ch?m ch?p

Tc r? tri?n min m?t gi?c m? ngy

Bn tay dy nghe l gi lan

Bao gi? lan n?y n??

Trn trang gi?y, ??a con trai nh?

Th l m?i, bi mu ngu?ch ngo?c

B?ng n? s?c hoa khng ??i ch?

H. H

Comments are closed.