Thơ Khalil Gibran

Trn Mng Tú dch

 

Khalil Gibran, thi sĩ ngưi Liban. Ông sinh ngày 6 tháng 1 năm 1883 ti Syria-Ba Lan, mt 10 tháng 4 năm 1931 (48 tui) ti New York – M. Ông ni tiếng với hai tác phm thơ: The Prophet và Broken Wings.

The Prophet đưc ph biến và ni tiếng trong nhng năm 1930 và mt ln na trong trào lưu chng văn minh xã hi vào nhng năm 1960.

Khalil Gibran là mt trong ba nhà thơ có sách bán chy nht ca mi thi đi cùng Shakespeare và Lão T.

Trn Mng Tú chuyn dch hai bài thơ ni tiếng ca Thi sĩ trong The Prophet, mà hu hết ngưi yêu Thơ đu đã đc qua.

 

clip_image002

Khalil Gibran                        

 

Hôn nhân

 

Hãy yêu nhau hôm nay và mãi mãi

Ở bên nhau cho tới ngày thinh không Chúa gọi

nhưng chúng ta sẽ không trói buộc nhau

tình như gió nhởn nhơ ca hát

giữa khoảng cách hai ta

không một vướng mắc nào

 

Cho nhau trái tim

                  nhưng đừng cất giữ

  đừng biến nhau thành sở hữu riêng tư

  hồn là bờ bãi

  tình yêu là biển

                  hãy để biển luân lưu hạnh phúc

  giữa hai bờ.

Ta sẽ rót cho nhau đầy chén rượu

nhưng này em ta chẳng uống chung ly

mỗi giọt rượu một hương thơm riêng biệt

mỗi chiếc ly riêng ánh pha lê

Anh sẽ sẻ cho em chén cơm anh có

em đơm cho đầy vào bát của anh

nhưng ta sẽ chẳng cùng ăn chung bát

một bát cho em một bát cho anh

Như bản nhạc cùng rung lên bài hát

mỗi nốt đàn có một tiết tấu riêng

nốt thấp nốt cao từng phần âm điệu

như tính tình anh và hạnh kiểm em

 

Như cây cột trong nhà thờ riêng rẽ

đứng cách nhau cả một bức tường

mỗi chiếc cột có riêng một góc

vẫn chung vai giữ vững giáo đường

 

Anh sẽ là cây tùng cho em là liễu

mình mọc cạnh nhau

nhưng không lấn sang nhau

trong một chỗ riêng tư ta càng gần gũi

không lấy bóng mình mà che mất đời nhau.

 

 

 

On Marriage

 

You were born together, and together you shall be forevermore.

You shall be together when the white wings of death scatter your days.

Ay, you shall be together even in the silent memory of God.

But let there be spaces in your togetherness,

And let the winds of the heavens dance between you.

 

 

Love one another, but make not a bond of love:

Let it rather be a moving sea between the shores of your souls.

Fill each other’s cup but drink not from one cup.

Give one another of your bread but eat not from the same loaf

Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone,

Even as the strings of a lute are alone though they quiver with the same music.

 

 

Give your hearts, but not into each other’s keeping.

For only the hand of Life can contain your hearts.

And stand together yet not too near together:

For the pillars of the temple stand apart,

And the oak tree and the cypress grow not in each other’s shadow.

 

 

 

Con cái

      

Con ca bn đâu phi là con bn.

Chúng là con trai con gái ca đt tri

Chúng vào đi li qua nhà bn

Nào phi đâu chúng t bn mà ra

Chúng chung nhưng tht s không phi ca ta

 

Hãy cho chúng yêu thương nhưng đng cho tư tưng

Chúng có tư tưng riêng t bc ra

Cho chúng ngôi nhà nhưng đng khép ca

Đ linh hn chúng có ch bay xa

Hn chúng s bay ti căn nhà khác

Bn s không th vào đưc dù trong gic mơ hoa

 

Hãy c nương theo

Nhưng đng bt chúng ging mình

Vì ngày hôm qua không th là ngày hôm nay

Chng ai mun đi lùi v quá kh

Ngày đã qua đi đng c gi

 

Bn là cây cung con bn đt mũi tên trên đó

Ngưi x th vươn mình nhm đích tht xa

Cái vch nhm trên con đưng vô đnh

Cung hãy hân hoan un mình cùng x th

buông ra cho mũi tên lao xa

 

Ngưi x th du yêu đưng tên bay xa tít

vn nh mt thi cung đã cho nương thân.

 

 

On Children Poem

Your children are not your children.
They are the sons and daughters of Life’s longing for itself.
They come through you but not from you,
And though they are with you yet they belong not to you.


You may give them your love but not your thoughts,
For they have their own thoughts.
You may house their bodies but not their souls,
For their souls dwell in the house of tomorrow,
which you cannot visit, not even in your dreams.
You may strive to be like them,
but seek not to make them like you.
For life goes not backward nor tarries with yesterday.


You are the bows from which your children
as living arrows are sent forth.
The archer sees the mark upon the path of the infinite,
and He bends you with His might
that His arrows may go swift and far.
Let your bending in the archer’s hand be for gladness;
For even as He loves the arrow that flies,
so He loves also the bow that is stable.

 

Comments are closed.