Thơ Lê Thanh Trường

KHÔNG

nắng ơi ngoài đó

đổ ngày xôn xao

một dòng sắp tết

một ngày sắp hết

một gì sắp chết

một đời sắp xếp

a ha rối bời

nắng ơi tóc xõa

lá ơi rũ rượi

đường ơi ngang dọc

người ơi quay lưng

ơi ơi kêu gọi

lòng ơi đá cuội

lăn ơi không ngừng

vấp nhảy tứ tung

ngả nghiêng cứ nắng

mà cao tầng ngày

mà lao nghĩ ngợi

trên vừng mây trắng

xuống dòng sông trôi…

Ngày 9.10.2013

 

TUY PHONG

có phải còn đi

bàn chân lún cát

cuối đường này còn mấy cụm xương rồng

sao cứ quay lại hoài

nơi đó còn gì đâu

nhìn mặt trời chiếu xuống biển

ngậm sóng mà mọc đêm

uống tràn nức nở

nước mắt lân tinh

không có thật

thưa em ủy mị

muốn cười trên phù du ấy

vết môi cong như vỏ khô.

Tháng 5/2013

LTT

Comments are closed.