Thơ Lê Vĩnh Tài

 

Klei Khan Vỡ ra mưa ấm

“Qua Klei Khan Lê Vĩnh Tài, hình dung những trường ca các dân tộc Tây nguyên và những già làng đêm đêm kể chuyện bằng thơ cho buôn làng nghe – điều làm nên sự bí ẩn và sức sống văn hóa kỳ diệu của một vùng đất chính là ở đây” – Nhà thơ Giáng Vân.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đêm Klei Khan Vỡ ra mưa ấm của Nhà thơ Lê Vĩnh Tài do Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk tổ chức. Văn Việt trân trọng giới thiệu.

 

 

349319014_615638830289935_3319223438393567970_n_thumb

349744277_205828118517888_9004258063335475901_n_thumb

349505637_1969507916762440_3146290220033518790_n_thumb

349369341_1345672539346001_7326783337424638513_n_thumb

349557016_870307824676524_1582382299871649575_n_thumb

349177093_1184325425592026_5017274520772899757_n_thumb

350276599_146858485049657_6593526167427551576_n_thumb

349661807_1202346353800184_6302014120677090836_n_thumb

350246128_568102538560071_743599291761324439_n_thumb

349718026_623741216472365_4911467363395974958_n_thumb

350048830_773136407677917_4468392166308915631_n_thumb

350107828_979069086421288_5053650884848937197_n_thumb

349769128_1774884239594555_7271973243589592597_n_thumb

349608899_827264715736166_6517289584066985162_n_thumb

350306928_914004622973326_238145972492569136_n_thumb

348908025_618328010276565_2898128961636364201_n_thumb

349633122_587598836540631_8195962494317897550_n_thumb

349349563_199075993037620_4621147182344818657_n_thumb[1]

349570777_983185159533336_9163950656636106784_n_thumb

350325626_920679702342138_8018396841281019312_n_thumb[1]

349468161_623150506406180_7469091968759796843_n_thumb

349747111_956683632313722_3926855682823750629_n_thumb

349670096_1610429362794551_7609524163676707264_n_thumb

349681845_226169433492718_5965634624271324827_n_thumb

349587251_564053032328822_212821856969382990_n_thumb[1]

350132651_559319223046133_7716236799233712571_n_thumb

349519620_3124599144510807_5903647580591087319_n_thumb[1]

Nguồn: FB Lê Vình Tài

Comments are closed.