Thơ Nguyễn Đăng Hưng

NĐ Hung

Khai bút chờ Xuân

(Kính tiễn đưa cụ Rùa, nhân chứng lịch sử về cõi vĩnh hằng)

 

 

Trong những đêm đông tàn ngày tận

Trong những giờ rét buốt tim gan

Trong những phút nhọc nhằn cừu hận

Trong những ngày bế tắc miên man

Trong giếng sâu của thời gian bất lực

Trong dòng sông vẩn đục dối gian

Trong khu rừng cành khô gỗ mục

Trong vũng lầy lúc nhúc lầm than

Trong bóng đêm giăng giăng tù ngục

Trên bến bờ ô nhục trần gian

Tôi vẫn chờ Xuân mới bước sang

 

Hãy cho tôi trở lại những mùa Xuân

Những mùa Xuân không cờ xí rềnh rang

Những mùa Xuân không áo xiêm rực rỡ

Những mùa Xuân với mai đào chớm nở

Những mùa Xuân với hương sắc nguyên sơ

Những mùa Xuân như vẫn tự bao giờ

Comments are closed.