Thơ Nguyễn Hàn Chung

image


Tôn Hành Giả khuyến yêu

Dụ lão Tôn không được
Yêu quái bỏ đi rồi
Bùa yêu vẽ quá trược
Muỗi mòng bu vậy thôi!

Ta đã xưng đại thánh
Sao đọa sắc hồ ly
Đừng đem son phấn dụ
Ta coi chẳng ra gì

Thầy ta còn phàm tục
Nhiều khi mắt quáng gà
Ta tu trong nghìn kiếp
Biết đâu là quỷ ma

Yêu nương có thể dụ
Lão Trư ham bưởi bòng
Lão Sa ham ăn nhậu
Chứ ta thì đừng hòng

Ta quyết thành chánh quả
Cứu muôn loài cuồng điên
Kim ngân ta không hám
Nữ sắc ta không ghiền
Ta chỉ có chút bịnh
Hám cái danh Tề thiên

Thương thay những Bát Giới
Ham sắc lại mê tiền
Mới trầm luân vạn đợi
Không bao giờ thành tiên!

1/1/2019
Viết tại Lầu cây Khế Texas mùa đông lạnh


Một chai một chén

Nhớ em một chén một chai
anh tu cả dáng trang đài vào trong
nuốt qua cổ họng đừng hòng
em còn quyền phép phải lòng ai đâu

Em đừng hẹn gặp kiếp sau
chuyện này để bọn trẻ trâu đổ thừa
bao giờ mắt hết đổ mưa
thì anh mới hết vẽ bùa trong thơ

Một mình anh sắp quân cờ
vây quanh là những giấc mơ rẻ tiền
anh không cuồng cũng không điên
một chai một chén không phiền vợ con

Nhớ em mà chẳng hao mòn
uống suông nhạt miệng ngắm son làm mồi
tiếc thay đêm quá khuya rồi
mai anh còn phải làm người thế gian

Một chai một chén một nàng
không ai hó hé nhớ quàng được em!

Jan 18.19

Comments are closed.