Thơ Trần Mộng Tú

Thánh Lễ Hôm Nay

Sáng nay nhà thờ
Nhiều hàng ghế trống
Người đứng cách nhau
Mắt nhìn lo lắng
                      Bàn tay không đưa
                       Cho bàn tay bắt
                       Chủ tế thì thầm
                       Lời kinh chầm chậm
Chúa nghiêng đầu xuống
Giáo dân ngước nhìn
Bài ca dâng hiến
Ngập ngừng cất lên
                         Lời nguyện an bình
                         Gói trong vạt áo
                         Bước thấp bước cao
                         Về trong hư ảo
Nghiêng đầu lắng nghe
Ngỡ ai gọi mình
Chỉ có tiếng đập
Của một cánh chim.

Mùa Dịch Covid-19

Comments are closed.