Thơ Vũ Thành Sơn

Bin chlà mt khái nim

 

chúng tôi kết thúc mi tình

đượm vmn ca mui bin

sau my ngày lênh đênh trên vnh

 

nàng nói đó là mt quyết định mo him và

hoang đường nht trong lch s

tôi cũng tin là vy

 

stht tôi mc kt gia nhng cuc tranh cãi,

nhng lý thuyết hào nhoáng

tôi có quá ít sla chn

trong mt thế gii quá nhiu khí thi và tin đồn tht thit

 

tôi sng chung vi nhng con cá khát nước

và người vô gia cư

mt kkhông quê hương gia nhng người

không mt miếng đất cm dùi

tôi quen vi mi thiếu thn

trtình trng lưu vong ca mình

 

nàng bơi lượn trong huyết qun ca tôi

du dàng như mt cơn đau dưới da

hung hãn như cơn địa chn ngm trong lòng đất

 

thế kỷ đầy xung đột này

có nhiu thchúng tôi phi thohip

 

nàng khiến tôi tin rng ở đâu đó

cuc sng không bao gicó tht

cũng như bin,

chlà mt khái nim

 

 

Mming

 

tôi vp ngã khi đi qua cánh ca đóng

 

ở đó tiếng nói, tàn tro, sbn lon cm xúc

 

bu tri xut hin mt ln ri biến mt vĩnh vin, tôi không thkháng c

 

em sng mà cn gì đến ánh sáng mt ngôi sao

 

sng có nghĩa là mi ngày làm mt tiếng động yếu t

 

tôi không có ý định nhy ra khi vũng ly ca mình để sang mt vũng ly khác

 

bài hc: nước không phi là nơi trú ngca tình cm yếu đui

 

tôi là hình nh ca thế gii dtt

 

đôi khi bên trái và bên phi bộ óc nghĩ hai điu hoàn toàn trái ngược

 

cm giác but tn óc khi mming trong bóng ti

 

 

Kim Các T

 

trong con mt ca cá

tôi chlà mt cái cây di động

gió mùa thu đang bt nhng chiếc lá cui cùng

trên thân thtôi

xung mt nước yên tĩnh

 

 

Ca tôi

 

tôi sng sót qua ngày

bng trái tim kkhác

 

trong căn nhà già nua

chúng nuôi ln vc sâu

tôi nuôi ln ni bun như gò mi

 

chúng có lưỡi tm sét

tôi có cu vng trong mt

 

tôi bay nhy mi ngày

bng đôi cánh đất sét

ngc và ming lưỡi ca con tàu bị đắm

 

dưới đáy thm hoang vu

tôi nghe bóng ti âm thm rúc ra

 

trước khi biến mt không thcu vãn

xương và vy lp lánh

trong vmn ca bin

 

 

Comments are closed.