Thơ xướng họa năm Thân

Nguyễn Tài Cẩn và Đặng Tiến

 

Giáp Thân tức sự

                                                                                            

Mai lên bảy chín, chửa già đâu!

Chữ “lão” hầu như mới khởi đầu

Khởi sự tuổi cao: vươn nặng nhọc

Khởi công cuốn mới: ngại chuyên sâu

Dẫu hiềm sức khỏe, không viên mãn

Hồ đúng niềm mê, ý hảo cầu.

Ba trự nôm na… khi hỏi, đáp:

– Ông này vọc chữ cũng còn lâu!

 

Nguyễn Tài Cẩn (1926- 2011), Tết Giáp Thân, 01.2004
           

 

 

Sự tích loài người

 

Hành giả loài người khởi tự đâu?

Từ thân khỉ, vượn, động hang đầu?

Hầu gào hái lượm, rền non ngất

Vượn hú bầy đàn, rợn rú sâu

Viên hạc mai danh khi ẩn dật

Dã nhân lưu tích thủa cơ cầu

Xưa khi đuổi bắt, nay viên mãn

Câu hát điền viên, những đợi lâu!

 

 Đặng Tiến họa

 

Năm Giáp thân 2014, học giả Nguyễn Tài Cẩn ở Maxkva, lên 79 tuổi, đang bắt đầu viết một cuốn sách mới. Trong hai bài xướng họa, mỗi câu thơ đều tiềm ẩn những chữ có nghĩa khỉ.

Số chữ có nghĩa khỉ trong mỗi bài phải trên hàng chục.

Bạn đọc thử kiếm, vui ngày Tết. Cao hứng thì họa lại.

 

Tương tư
Gửi anh NTC

 

Tình tinh tinh tỉnh, cái tình chi?

Một chữ tương tư, khỉ khỉ khì

Vượn hót chim kêu, ngờ bướm gọi

Khỉ ho cò gáy, ngỡ hoa đi

Lúc chào khi hỏi: mần răng rứa,

Nay ở mai về: ắt nọ tê

Nhất phiến hồng tâm, hoài chuột vọc

Tương tư – hầu dễ mấy tương tri.

 

Đặng Tiến – Tết Giáp Thân 2004

 

- Mỗi câu đều có tên khỉ.

- Nhiều câu dựa vào tục ngữ, ca dao:

Đôi ta hai đứa mần ri

Mẹ cha mần rứa, anh thì mần răng?

(Trung Bộ)

 

Người dưng khác họ

Không nọ thì tê

Nay về mai ở.

(Nam Bộ)

 

Tiếc trái hồng ngâm cho con chuột vọc

Tiếc con người ngọc…

(Bắc Bộ)

 

Comments are closed.