Tru di tam tộc hành

Bùi Chí Vinh

 

Tru di ta viết một bài hành

Chuyện truyền đời trang sử máu tanh

Ngày xưa có quân sư Nguyễn Trãi

Giúp nhà Lê mã đáo công thành

Dè đâu lúc lên ngôi cửu ngũ

Diệt trừ ngay cả trẻ sơ sanh

Mượn Lệ Chi Viên làm án ảo

Giết đời cha, con, cháu cho đành

Hỏa mù Thị Lộ thành con rắn

Công thần thua một lũ hư danh

Ải Nam Quan giờ còn chảy máu

Bình Ngô mà khóc Nguyễn Phi Khanh

Tru di ta viết một bài hành

Chuyện xưa giờ tái hiện sử xanh

Đồng Tâm có cụ Kình giữ đất

Chẳng ai ngờ bụng rạch, thây phanh

Hai con án chết đầy oan khốc

Một cháu chung thân xử rành rành

Tam tộc một đời đi theo Đảng

Tưởng thời phong kiến mới lưu manh

Không ngờ thế kỷ 21

Còn cảnh vua quan “chém treo ngành”

Còn cảnh nhổ cỏ nhổ tận gốc

Ba đời máu chảy vẫn còn tanh

 

Tru di ta viết một bài hành

Quả báo ngày nay đến rất nhanh…

15-9-2020

BCV

 

Comments are closed.