Tưởng nhớ TRẦN VÀNG SAO (1941-2018)

Nguyễn Hàn Chung

Huế vừa rụng một ngôi sao
vàng xưa đã mất khi nào. Ô hay!
đã đời đắng đã đời cay
trái tim đính ước đọa đày bi thương

Cúi đầu tôi thắp nén hương
tưởng người mà cũng rất thương bạn mình
nhìn chạng vạng tưởng bình minh
bước chân ra chốn biên đình. Hỡi ôi!

Bao nhiêu cối bấy nhiêu cời
không bao giờ có một lời nói chung!

Houston Texas
May 9.2018

Comments are closed.