Viết về sự thật

Tặng Quechoa

Từ Sâm

 

Galile trong tù

quả đất vẫn quay

ngục tù tan rã

thời gian vẫn bước từng ngày

 

cát quê choa trắng phau sự thật

gió quê choa hun nóng sự thật

sông quê choa chảy vào sự thật

 

chỉ có

 sự im lặng ngộp thở

 vết chàm  trên mặt  

làm huân chương trước ngực

chân quen đi theo lối mòn người trước

tay quen vỗ niềm vui hư không

ý nghĩ gửi vào trống rỗng

màu đồng thau ánh nhìn

 hào quang vàng mã

niềm tin

 

tiếng thét từng con chữ

bừng tỉnh trang sách

vết thương đồng loại

 

nha trang ngày NQL bị bắt, ngày 6-12-2014

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.