Giới thiệu sách mới: MA & NGƯỜI

“Việc của tôi là kể lại cái khoảnh khắc tuyệt vọng của con người trước sự thật.”

imageTiểu thuyết của NGUYỄN VIỆN

NXB Tiếng Quê Hương, Hoa Kỳ, 2018

Mọi giao dịch về tác phẩm xin gửi thư về:
TIẾNG QUÊ HƯƠNG
P.O Box 4653 – Falls Church – VA 22044
hoặc E-mail:
- uyenthaodc@gmail.comtphongvu50@gmail.com

Comments are closed.