Hội thảo giới thiệu sách

clip_image002[4]clip_image004[4]               clip_image006[4]                      


            

Hội thảo giới thiệu sách

NGẪU NHIÊN VÀ TẤT YẾU

18:00,
thứ Ba, ngày 06/06/2017, Hội trường l’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà
Nội

18 :00,
thứ Ba, ngày 13/06/2017, Thư viện Idecaf, 31 Thái Văn Lung, Q1,
Tp.HCM

Tác phẩm
“Ngẫu nhiên và tất yếu” (Le hasard et la nécessité) được xuất bản năm 1970. Từ
những khám phá mới nhất về sinh vật học phân tử, tác giả Jacques Monod đề xuất
một cách nhìn triết học mới về sự tiến hoá của con người và xã hội.


thể phát biểu niềm tin vững chắc nhất của tác giả và của đại đa số các nhà khoa
học thời nay như một định đề cơ bản : Tự nhiên là khách thể và không mang dự
phóng.
Tự nhiên hiện hữu bên ngoài ý thức con người, và sự hiện hữu đó không
mang theo bất cứ mục đích nào. Từ đó, khác với các học thuyết được ông đánh giá
là “hữu linh”, vì đều dựa trên giả thuyết (hiển ngôn hay nằm sâu trong nền tảng
của chúng) cho rằng tự nhiên có “ý chí” hay “dự định” (như của Hegel, Marx,
Engels, Bergson, Teilhard de Chardin, v.v.), Monod quan niệm rằng sự sống, cũng
như con người, xuất hiện là do ngẫu nhiên thuần tuý. Nhưng trong khi đó toàn thể
tự nhiên bị chi phối bởi tính tất yếu trong các quy luật vật
lý.

Tại sao sự
tiến hoá của sinh quyển trên trái đất rõ ràng là hướng thượng và tiến tới những
hình thức ngày càng phức tạp ? Với các học thuyết cổ điển, dự phóng hướng thượng
là hiển nhiên. Nhưng với tác giả câu hỏi cơ bản đó là một vấn đề triết học hoàn
toàn mới và rất nan giải. Đây là vấn đề mà tác giả phải giải quyết trong tác
phẩm này, tuyệt đối chỉ bằng những quy luật vật lý của tự nhiên,

khách
thể và không mang dự phóng
.
Nội dung khoa học của tác phẩm chiếm phần trọng tâm qua hơn nửa số chương, trình
bày cả một quá trình tiến hoá từ những phân tử sinh học đơn giản nhất cho tới ý
thức con người và cuối cùng là ý thức xã hội. Đây cũng là một giải thích khoa
học rất phong phú về sự kết hợp tinh tế của hai yếu tố ngẫu nhiên và tất
định.

Với quan
niệm như thế về tự nhiên, con người và xã hội, làm sao chúng ta có thể đặt nền
tảng cho đạo lý ? Để kết thúc tác phẩm, tác giả nói tại sao vấn đề còn mở ngỏ :
những niềm tin siêu hình đã nảy sinh qua nhiều thế kỷ đang mất dần, để chỉ còn
lại nhận định sau : “Đạo lý của hiểu biết cũng là sự hiểu biết về đạo
“. Từ nay sẽ không có một đấng cứu rỗi nào, con người chỉ có thể lấy thái
độ khách quan khoa học làm nền tảng cho văn hoá hiện đại để có thể đứng trước sự
chọn lựa hoàn toàn có ý thức và tự do giữa “Vương quốc của thiên đường và địa
ngục
“.
 

Diễn
giả:

Dịch giả Hà Dương
Tuấn
đã học cao học toán tại đại học Paris, là chuyên gia công
nghệ thông tin trong hãng Ericsson trước khi về hưu. Ông đã dịch cuốn “Sự hình
thành tinh thần khoa học” của tác giả Bachelard, cũng do NXB Tri Thức xuất
bản.

GS
Chu Hảo
:
Giám đốc NXBTT.


 

Comments are closed.