Sách mới: Giáo dục và Hòa bình

41269145_1088397171307628_4893243754862870528_o

Tác giả: Maria Montessori

Nghiêm Phương Mai dịch

Domino Books và Nxb. Đà Nẵng 9/2018

Giá bìa: 90.000đ

_________________
Giáo dục không nên còn được xem đơn thuần là một vấn đề dạy dỗ trẻ em nữa, mà nên được xem là một vấn đề xã hội có tầm quan trọng nhất, bởi nó là vấn đề liên quan đến toàn thể nhân loại.
Maria Montessori

Comments are closed.