Thơ Trầm Phục Khắc

image

SÁCH MỚI

imageTrân trọng giới thiệu:

Gã tình nhân &

Vở kịch không dành cho sân khấu

Thơ TRẦM PHỤC KHẮC

Văn Học Press xuất bản, 1/2020

152 trang, giá bán $15.00

Tranh bìa: Duy Thanh

Phụ bản: Đinh Trường Chinh

Ký họa chân dung tác giả: Nguyễn Đại Giang

Tìm mua trên:

BARNS & NOBLE

Search Keywords: Ga tinh nhan

Hoặc bấm vào đường dẫn sau:

https://www.barnesandnoble.com/w/ga-tinh-nhan-va-vo-kich-khong-danh-cho-san-khau-tram-phuc-khac/1136038150?ean=9781078764704

Comments are closed.