Có gì liên quan giữa “Mùa Sạch” & biển sạch?

(Rút từ facebook của Inrasara)

 

Bài thơ “Tìm em” của Trần Dần được viết vào năm 1964 (trong tập thơ Mùa Sạch, NXB Văn học, 1997), nghĩa là cách chúng ta hơn nửa thế kỉ. Bài thơ độc vận, vần đặt ở cuối câu; cũng không phải vần nữa, mà là một chữ duy nhất: SẠCH. Nó nói lên ước mơ ngàn đời của con người Việt Nam, đồng thời như một cảnh báo [mang tính TIÊN TRI] về thảm trạng của đất nước hôm nay.

Biển chết…
Cá bẩn…
Để có cá cho mỗi bữa ăn, người Việt cần cá SẠCH
Ca sĩ Mỹ Linh nói: Rất tốn kém để sản xuất thực phẩm SẠCH
Vậy người Việt cứ ăn bẩn đi…

Để đánh bắt cá, ngư dân miền Trung cần biển SẠCH
Bộ trưởng Trần Hồng Hà tuyên bố: “Biển miền Trung sẽ tự làm SẠCH”
Ra mà xem tụi tui tắm nè…

sạch… sạch… sạch…
Trần Dần xưa từng đi tìm
Em sạch
Qua mùa sạch…
“Anh vẫn tìm em qua thành phố sạch
Qua tinh mơ xe cộ sạch
Qua chiều sương toả lạnh sạch…
Qua ty văn hoá sạch
Qua trường học sạch
Qua nhà thuỷ tạ sạch
Tìm em
Anh vẫn tìm em qua cửa hàng mậu dịch sạch
Qua khu sứ quán sạch
Qua sớm mai trường Đảng sạch
Qua Bộ Công nghiệp nặng sạch
… Tìm em
Anh vẫn tìm em qua chiều thứ hai sạch
qua chiều thứ ba sạch
qua chiều thứ bảy sạch…”

[đọc cả bài Ở ĐÂY http://www.thivien.net/…/T%C3%A…/poem-uG8Mi7O88sZFFx44X_DkrA]

Comments are closed.