Chính lớp già mới thỏa hiệp, bán lẻ đất nước và có thái độ ăn trả bữa về vật chất, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi

(Rút từ facebook của Đỗ Minh Tuấn)

Tác giả [bài Nay, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam là gì? – Văn Việt chú] viết như đinh đóng cột thế này: “Có thể thế thệ trẻ VN ngày nay sinh ra trong hòa bình chưa cảm nhận hết sự thiêng liêng của bốn chữ độc lập – tự do. Nhưng các thế hệ cha anh, trải qua thân phận nô lệ, của nghìn năm Bắc thuộc, của một thời cuộc đầy giông bão chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ quá thấm thía nỗi đau này”. Nói như vậy là nói ngược, vu cáo và xúc phạm lớp trẻ. Thử xem khi giàn khoan xâm phạm lãnh hải Việt Nam ai là người phản ứng mãnh liệt nhất? Lớp trẻ. Ai là người ngăn cản lớp trẻ đi biểu tình chống Trung Quốc? Lớp già cha anh chúng. Vậy thì đừng có nịnh lãnh đạo mà vu cho lớp trẻ không hiểu giá trị của độc lập và chủ quyền lãnh thổ nhé! Chính lớp già mới thỏa hiệp, bán lẻ đất nước và có thái độ ăn trả bữa về vật chất, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi.

Khi đã đưa hai chữ PHÁT TRIỂN lên hàng đầu và bị hiểu thiên về LÀM GIÀU, thì hạnh phúc của người Việt hôm nay hiển nhiên là ĐỒNG TIỀN và gắn với nó là QUYỀN LỰC và DANH VỌNG, chứ đâu phải là ĐỘC LẬP và TỰ CHỦ. Có những quan chức còn mơ Việt nam được Trung Quốc bảo hộ như Tây Tạng, để Trung Quốc xây đường sá, xây nhà cửa khang trang cho mà ở. Thật là một giấc mơ Thái thú đê tiện, đớn hèn và nhục nhã chỉ đời nay mới xuất hiện công khai. Những tư duy xuống cấp trầm trọng về tư thế người Việt, về ý thức chủ quyền, về độc lập dân tộc so với thế hệ cách mạng ngày xưa có cội nguồn từ chuẩn giá trị ĐỒNG TIỀN đó. Đây là một chuẩn giá trị méo mó, man rợ ngự trị trong tâm trí một bộ phận không nhỏ quan chức và dân chúng, trở thành cội nguồn và động lực của tham nhũng và tội ác ngày càng lan rộng, ngày càng tàn độc.

Đảng CSVN hãy lao động nhiều hơn và trung thực nhất quán hơn cho nhiệm vụ có tên là ĐỊNH HƯỚNG của mình, thay vì nêu gương xấu để toàn dân bắt chước theo tập quán TREO GƯƠNG ANH HÙNG, xây dựng ĐIỂN HÌNH để xây dựng phong trào trong mấy chục năm tổ chức và kích động nhân dân lao vào cuộc chiến tranh. Không thể có thứ định hướng nước đôi, hôm nay nói thế này, mai lại à ơi thế khác. Nói trong vụ việc cốt cho xong mục đích tầm gần, mục đích cá nhân sau đó lại hồn nhiên nói ngược lại chính điều mình đã tuyên ngôn như GIÁ TRỊ và ĐỊNH HƯỚNG thì đó là thứ giá trị, thứ định hướng ma trơi, xảo quyệt và lươn lẹo.

Comments are closed.