?ánh Nho giáo: ??ng ‘duy tân’ theo ki?u ‘?ào – tr?c’ c?a C?i cách ru?ng ??t

Thi H?o

Lu lu l?i th?y n?i ln nh?ng bi ?nh Nho gio v?i tinh th?n ph phn tri?t ?? nh?m t?ng kh?, lo?i b?, t?n di?t, qut s?ch, coi nh? m?t th? k? th khng ??i tr?i chung v?i v?n minh, ti?n b?. ? d??ng nh? l thi ?? ph? bi?n c?a ???ng th?i ??i v?i Nho gio v v nh?ng g ???c cho l truy?n th?ng ni chung. Xt th?y s? lan truy?n mnh li?t c?a nh?ng th? sai l?m-c?c ?oan ?y d? lm ng??i l?m l?c, nn xin vi?t ra ?y m?y dng.

Tr??c tin, t? ni th khng b?ng m??n l?i nh?ng b?c thng kim bc c?, ?ng ty t??ng t?n nh? Tr?n Tr?ng Kim trong cng trnh danh ti?ng c tn Nho gio[i] c?a ng. T?i sao ch?n Tr?n Tr?ng Kim? V ng l m?t h?c gi?, nh gio d?c, nh nghin c?u s? h?c, v?n h?c, tn gio uyn bc; v ??c bi?t l t?ng lm th? t??ng c?a chnh ph? c?a Vi?t Nam n?m 1945 (g?i l chnh ph? Tr?n Tr?ng Kim). ? l m?t chnh ph? "thn Nh?t", ngh?a l n r?t g?n v?i con ???ng Nh?t B?n, v ta c th? suy ra ???c Tr?n Tr?ng Kim ?i theo h??ng no. Xin trch ra ?y, r?i s? bn sau.

293123846_434108001929558_2932997045925707179_n

 

Vo cu?i th? k? th? IV ??u th? k? th? V tr??c Ty l?ch k? nguyn, trong khi ? n??c Tu c Kh?ng T? pht huy ra ci h?c thuy?t Nho gio th bn u Ty c nh?ng nh hi?n tri?t ng??i x? Hi L?p nh? b?n ng Hraclite thu?c phi Ioniens c?ng x??ng ln ci h?c thuy?t l?y s? bi?n ha trong v? tr? lm ch? ngh?a, cho v?n v?t ch? c ??ng, ch? khng c t?nh, v cho ngoi s? bi?n ha c?a v?n v?t ra th khng c g l th?c c?.

Th?a ?y l?i c nh?ng ng??i nh? Parmnide v Znon d’le thu?c phi Elates x??ng ln ci h?c thuy?t ph?n ??i v?i h?c thuy?t c?a phi Ioniens, cho v?n v?t ??u l ?o ?nh c?, ch? c ci l ??c nh?t l th?c c m thi.

C?ng ??ng th?i v?i hai phi ?y, l?i c Pythagore t? t? phi Pythagoriciens, l?y s? h?c m l?p ra ci h?c thuy?t ch? ngh?a thin ??a v?n v?t nh?t th? (panthisme) cho v?n v?t cng ??ng m?t th? v?i ci l ??c nh?t.

Sau nh?ng h?c phi ?y, vo cu?i th? k? th? V tr??c Ty l?ch k? nguyn, c Socrate kh?i x??ng ra ??o nhn sinh tri?t h?c, l?y nhn s? lm tr?ng, cn vi?c ngoi nhn s? l vi?c c?a Tr?i, ng??i ta ch? nn ch v? s? tm l? ch thi?n trong ??o lun l ?? lm chu?n ?ch cho s? hnh vi ? ??i. ng l?y s? mnh t? bi?t ci b?n tnh mnh (connaistoi toi mme) lm c? b?n s? h?c lun l.

V?y ?em nh?ng tng ch? c?a cc h?c phi Ty ph??ng m so v?i tng ch? c?a Nho gio xem ra Nho gio c t?ng h?p ???c c? nh?ng l t??ng trn kia (s?d, trang 20 – 21).

[]

Song c? bnh t?nh m xt, gi? s? ?em bc l?t ci v? v?n t? c?a Ty v ?ng khc nhau ?i, rt l?y ci tinh th?n c?a Nho gio v cc h?c thuy?t c?a Ty ph??ng ? ni trn kia, th th?y ci t? t??ng c?a nhn lo?i d?u ?ng Ty m?c lng, c l?m khi c?ng rung ??ng theo m?t nh?p t??ng t? nh? nhau, v th??ng hay g?p nhau trn m?t con ???ng v?y. Ch? khc nhau ? th?c ti?n m?i ph??ng c m?t phong th?, c m?t t?p qun, cho nn s? hnh ??ng khng ???c t??ng h?p. Nh?ng s? khc nhau ?y h ch?ng ph?i l thin l l?u hnh bi?n ha, ty th?i m ?i?u ha cho v?n s? cc ??c k? s? hay sao? Khc l khc hnh th?c ? b? ngoi, ch? tinh th?n ch? ??ng ? trong th??ng c?ng l m?t m thi. V?y b?t k? ?ng h?c hay ty h?c, n?u ta bi?t l?y ci tinh th?n m suy xt m?i s? v?t, ?t l ta bi?t r ci tng ch? c?a cc thnh hi?n ??u ch ? s? lm cho cao ph?m gi c?a nhn lo?i. Cc nh tn h?c n??c ta hi?n nay t??ng khng nn v?i vng cho ci h?c c? l d?, ch? nn suy xt cho k?, xem ci hay ci d? do t? ?u ?? tm cch b?i b? thm vo th ch?c s? h?c v?n t??ng lai c?a ng??i mnh ?t c th? ti?n ch v?y (s?d, trang 26).

[]

Xt ra cho k?, s? b? c? theo m?i c?a ta hi?n th?i by gi?, khng ph?i l khng c?n c?p, nh?ng v ng??i mnh nng n?i, khng suy ngh? cho chn, ch?a g ? ?em ph ho?i ?i c?, thnh th? ci x?u ci d? c?a mnh th v? t?t ? b? ?i ???c m l?i lm h?ng m?t ci ph?n tinh ty ? gi? cho x h?i c?a ta ???c v?ng b?n hng m?y nghn n?m nay. Phm ng??i ta mu?n b? ci c? ? h?m nt, t?t ph?i c ci m?i t?t h?n, ??p h?n, ?? thay vo. Nay ta ch?a c ci m?i m ? v?i vng b? ci c? ?i, thnh ra ?? nt c?, m khng c ci g thay vo ???c. ?y l ci tnh tr?ng n??c ta ngy nay l th?, khc no nh? chi?c thuy?n ?i ra gi?a bi?n, ?nh m?t ??a bn ch? nam, khng bi?t ph??ng h??ng no m ?i cho ph?i ???ng, c? lnh ?nh mi, khng kho l?i b? sng gi va vo ? v? tan m?t c? (s?d, trang 15).

Nh?ng ?i?u trch trn ?y, n?u ai ? ??c nh duy tn – khai sng l?n nh?t th? k? 20 c?a Vi?t Nam Phan Chu Trinh th th?y g?n nh? ng c?ng ni y nh? th?.

Nh?ng b?c th?c gi?, tr trm thin h?, l?n l?n vo t ra t?i v m?t lng canh c?i ?? cho ??t n??c ?i ???c theo con ???ng dn ch?, m h? c ci s? ch?m ri, ?i?m t?nh ?? xt ?on v suy t??ng ??n th?; nay nhi?u ng??i cn lm bm, ? nh?ng r?t hay h ho v?t b? m?i th? nh? th? mnh c th? b?t c? thin h?. S? nng n?i th hay sinh ra v? cu?ng.

Trong nh?ng nhn v?t duy tn l?ng l?y h?i ??u th? k?, ?u c ai mu?n ?? x??ng khi ph?c Nho gio, h? ??u m?t lng h??ng v? Ty, nh?ng h? hi?u l ph?i b?t ??u t? ?u v lm th? no. Duy ch? c ?i?u l?c b?t tng tm, khng th? ng?n ???c dng thc c?a c?n du b?.

Phan Chu Trinh ni: T? ny ??n gi? ti ch? trch lun l c?a ta, khen ng?i lun l c?a u Ty, ch?c anh em nghe l? tai, cho ti l ng??i b?i ??o Kh?ng M?nh ch?ng? Xin th?a r?ng t? khi ti hi?u ???c cht t ??o ??c c?a Kh?ng M?nh th ti r?t sng bi l?m. V?n bi?t ??o Kh?ng M?nh hay th?t nh?ng by gi? ta bi?t ki?m n?i ?u? Qua Tu ?em v? ch?ng? Ki?m trong cc s? sch Vi?t Nam ny ch?ng? T??ng th?p ?u?c tm c?ng khng th?y n?a, l v n??c Nam, n??c Tu b? m?t ??o ?y ? lu r?i.

R?i ng l?i ni: C ng??i h?i lun l ta m?t th ta c ?em lun l c?a u chu v? ta dng h?n c ???c khng? Ti xin tr? l?i r?ng: khng. M?t n??c lun l c? ? m?t l n??c khng c c? s?, nay b?o ?em lun l m?i v? th bi?t ??t vo ?u? V?n bi?t php ch?p cy c?a ng??i Ty ti tnh th?t, nh?ng nay ?em m?t cy r?t t??i t?t nh? cy lun l ? cc n??c bn u Ty kia m ch?p v?i m?t cy ? c?n c?c nh? cy lun l ? n??c Vi?t Nam ta th t??ng khng ti no sinh hoa t??i, qu? t?t ???c .

Mu?n cho s? k?t qu? v? sau ???c t?t ??p, t??ng tr??c khi ch?p cy c?ng nn b?i b? cho hai bn c s?c b?ng nhau ?. Ti di?n thuy?t hm nay l c?t mong anh em nn c?u ch?a l?y cy lun l c? c?a ta, r?i s? ?em ch?p n?i v?i cy lun l c?a u chu v?y (??o ??c v lun l ?ng – Ty, 1926).

Xin l?u , Nho gio hay Ph?t gio, Lo Gio, Balamon gio, tm l?i l ?ng ph??ng, s? khng th? hi?u ???c n n?u b? m?t ?i ci ph?n hnh nhi th??ng, ci tr?c gic qun chi?u. Khng hi?u ???c ci l ? c?a n th ch? ton th?y nh?ng mu thu?n, c? h?, l?c h?u. V th? l phn b?a.

??n ?y, t? d?ng l?i nh? ??n no l c?i cch ru?ng ??t, no l c?i t?o cng th??ng, no l ??t ph ??n cha, no l, no l Mi l m?t dn t?c mang dng mu ??p ph, ?o t?n g?c, tr?c t?n r?, su?t ngn ??i ch?y theo thin h?. R?t l?i, thnh m?t gi?ng dn l? k? nh?t hnh tinh: tm m?i m?t khng ra ci g ?? g?i l b?n s?c c?.

??ng l?p l?i ci sai l?m ?y n?a. C?n tr?ng, khim nhu m h?c h?i. Mu?n ???c nh? Nh?t, Hn th ph?i h?c ci tnh ?y c?a dn Nh?t, Hn tr??c ?.

T.H


[i] Tr?n Tr?ng Kim, Nho gio, Nxb V?n ha – Thng tin, 2008

Comments are closed.